Bli medlem

Kommunals a-kassa är din trygghet om du skulle bli arbetslös. För att du ska kunna få ersättning från oss behöver du vara medlem i a-kassan.

Våra inträdesregler

  • Du ska arbeta inom vårt verksamhetsområde eller ha arbetat inom vårt verksamhetsområde när du senast arbetade. Det innebär att du ska vara anställd eller senast ha varit anställd i Sverige av en kommun, ett landsting, en församling eller en annan arbetsgivare som i huvudsak bedriver skatte- och avgiftsfinansierad samhällsservice. Anställda inom naturbruksområdet tillhör också vårt verksamhetsområde.
  • Du får inte vara medlem i någon annan a-kassa. Du kan bara vara medlem i en a-kassa åt gången.
  • Övre åldersgräns: Du ska inte ha fyllt 64 år.

Du kan tidigast bli medlem i a-kassan från och med den månad då vi får in din inträdesansökan.

Ansökningsblankett

Inträdesansökan (PDF)

Skicka blanketten till:

Kommunals a-kassa
FE 51
930 88 Arjeplog