Om Kommunals a-kassa

Kommunals a-kassa är en av Sveriges största a-kassor. Vårt huvudsakliga uppdrag är att betala ut arbetslöshetsersättning till våra medlemmar vid arbetslöshet.

I slutet av 2013 hade vi ca 540 000 medlemmar.

Vårt verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda hos kommuner, landsting, församlingar och hos andra arbetsgivare som i huvudsak bedriver skatte- och avgiftsfinansierad samhällsservice samt anställda inom naturbruksområdet.

Kommunals a-kassa är inte en myndighet men vi bedriver myndighetsutövning när vi handlägger och beslutar i ersättningsärenden och medlemskapsärenden.