• Vma Ikon
  Ändrade öppettider under sommaren Under sommaren kommer vi att ha öppet för telefon mellan klockan 9.00-11.00 och besök mellan klockan 9.00-12.00.(OBS! Huvudkontoret i Stockholm har öp...

Publicerad:

Kallelse till föreningsstämma

Den 11 juni är det dags för den årliga föreningsstämman.

Välkommen till stämma 2024

När och var?

11 juni kl. 13.00-15.00 på 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

För vem?

Ombud i Kommunals a-kassa

Vid stämman kommer följande att behandlas

 • Årsredovisning för 2023
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och kassaföreståndare
 • Motioner
 • Stadgeändring
 • Generell översyn av stadgar
 • Val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning
 • Förslag till arvoden för styrelse och revisorer
 • Fastställande av medlemsavgift och rambudget för 2025
 • Verksamhetsrapport
 • Och övriga punkter som följer av dagordningen

På stämman kommer tre motioner att behandlas som avser förslag om ändrad mandatperiod för ledamöter, förtroendevalda revisorer och valberedning från ett år till två år och då växelvis. Dessutom föreslås i samtliga motioner att det vid första tillfället ska genomföras en lottning om vilka som ska sitta ett respektive två år.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:

 • att bifalla förslaget att ledamöter, förtroendevalda revisorer och valberedning väljs växelvis för en tid av två år och samtidigt avslå förslaget om lottning första gången
 • att vid första tillfället överlåta till valberedningen att avgöra vilka ledamöter och förtroendevalda revisorer som ska sitta ett respektive två år med så jämn fördelning som möjligt
 • att vid första tillfället ge styrelsen i uppdrag att föreslå vilka ledamöter i valberedningen som ska sitta ett respektive två år med så jämn fördelning som möjligt
 • att ändra lydelsen i stadgarnas 7 § enligt bilaga Pdf, 85.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: