Begär ut en allmän handling

Vill du begära ut en allmän handling så kontaktar du diariet

OBS: Diariet lämnar enbart ut handlingar och kan inte svara på frågor om ditt ärende eller din ersättning

 

För ärenden som rör begäran om utlämnande av allmän handling har a‐kassans diarium öppet mellan 12.00 och 14.00 fredagen den 22 maj. Telefonnumret till diariet är 010‐442 75 00