Synpunkter och klagomål på beslut

Om du tycker att vi har fattat ett felaktigt beslut kan du begära att beslutet omprövas.

En omprövning innebär att vi går igenom ditt ärende på nytt. I ditt beslut står det hur du ska göra för att få beslutet omprövat. Om du vill begära omprövning ska du göra det inom 2 månader från den dag du fick beslutet.

Du behöver inte skriva begäran om omprövning på något särskilt sätt. Det viktiga är att du talar om vilken ändring du vill ha och varför.

Om du tycker att omprövningsbeslutet är felaktigt kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten.