Pension och a-kassa

Om du får ersättning från a-kassan och samtidigt tar ut pension sänks din ersättning. Det gäller all pension du tar ut, även om du bara tänker placera den i en privat sparform.

Så här påverkar pension din ersättning

Från och med 2 juli 2018 gäller nya regler för pension. För de beslut som tagits innan den 2 juli gäller de gamla reglerna.

Din pension kommer att samordnas med din ersättning från a-kassan. Det betyder att det belopp du får i pension kommer minska din ersättning per dag från a-kassan med samma belopp.

Om du slutar ta ut pension slutar vi också minska din ersättning per dag. Du behöver meddela oss om du slutar ta ut pension.

Privat pensionsparande påverkar inte din ersättning

Privata pensionsförsäkringar som din arbetsgivare inte har betalat för påverkar inte din rätt till ersättning från a-kassan.

Det är viktigt att du meddelar a-kassan om du tar ut pension för att du inte ska bli återbetalningsskyldig.