Förändrade regler för a-kassa från den 2 juli 2018

Riksdagen har beslutat om ett antal förändringar som gäller från den 2:a juli. Bland annat sänks antalet karensdagar och reglerna för bland annat pension och förtroendeuppdrag förändras.

Sex karensdagar

Efter den andra juli så sänks antalet karensdagar, de dagar i början av en arbetslöshet du inte kan få ersättning, från 7 till 6 dagar.

Pensioner

Vi gör bara avdrag för pension under perioder du tar ut pension. Med pension menar vi förtida uttag av allmän ålderspension och tjänstepension. Har din ersättningsnivå sänkts på grund av att du tidigare tagit ut pension så kommer den att justeras automatiskt efter den 2 juli 2018. Förändringen gäller alltså för tidrapporter som avser tid från vecka 27 och framåt.

Kom ihåg att du alltid ska meddela oss om du börjar ta ut pension eller på något sätt ändrar din pension.

Vissa förtroendeuppdrag jämställs med arbete

Förtroendeuppdrag som enligt lagen ger dig rätt till ledighet från ditt arbete kommer från den 2 juli att räknas som arbete om du söker a-kassa. Är du arbetslös och har ett förtroendeuppdrag är det bra om du kontaktar oss för att få reda på om ditt uppdrag kan påverka din ersättning.

Om du söker ersättning men har uppehåll i ditt medlemskap

Om du söker inkomstbaserad ersättning kommer vi kunna hoppa över uppehåll i ditt a-kassemedlemskap som är mindre än en månad. Det är främst aktuellt om du har bytt a-kassa och det har blivit ett uppehåll mellan medlemskapen. Har du haft flera avbrott i medlemskapet så får det inte totalt vara mer än 8 veckor. Du får heller inte blivit utesluten ur a-kassan.