Föreningsstämma 13 juni 2019

Den 13 juni håller Kommunals a-kassa sin ordinarie föreningsstämma i City Conference Center i Stockholm.

Tid: Torsdagen den 13 juni klockan 13.00 – 15.00
Plats: City Conference Center, Barnhusgatan 12, Stockholm

Ordinarie ledamöter, suppleanter, föreningsombud och revisorer har fått kallelse skickad till sig.