Föreningstämma 13 juni

Den 13 juni håller Kommunals a-kassa sin ordinarie föreningsstämma i folkets hus i Stockholm.

På dagordningen finns bland annat, val av styrelse och revisorer, behandling av årsredovisning 2017, förslag till rambudget och medlemsavgift för 2019 .

Ordinarie styrelseledamöter, suppleanter, föreningsstämmoombud och revisorer har fått kallelse skickad till sig.

Tid och plats

Föreningsstämman börjar klockan 13.00 och hålls i Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm