Om oss

Vårt uppdrag är att betala ut ersättning till våra arbetslösa medlemmar. Våra medlemmar är anställda, eller har senast arbetat, i Sverige hos kommuner, regioner, församlingar och andra arbetsgivare som i huvudsak bedriver skatte och avgiftsfinansierad samhällsservice samt anställda inom naturbruksområdet.

Vi är en viktig del av välfärdssamhället. A-kassorna växte fram ur fackföreningsrörelsen för att ge medlemmarna trygghet vid arbetslöshet. Vi handlägger ärenden om medlemskap och arbetslöshetsersättning för medlemmar i Kommunals a-kassa. Vi ger service till medlemmar, allmänhet och myndigheter. Med medlemmen i fokus, rätt kompetens och stort engagemang är vår verksamhet rättssäker och kostnadseffektiv. Vi står för god kvalitet och våra medlemmar och uppdragsgivare ska ha förtroende för vårt arbete.

Eftersom Kommunals a-kassa är en förening så har vi en föreningsstämma varje år i juni månad. Det gör att alla medlemmar har rätt att vara med och påverka verksamheten. När föreningsstämman närmar sig lägger vi ut vilket datum den är samt mer information.

Jobba hos oss

Se lediga tjänster här: Jobba hos oss

Kontakta oss

Det finns flera olika sätt att kontakta oss på. Välj det som passar dig bäst: Kontakta oss