Nya regler för a-kassan

Regeringen har fattat ett antal beslut som ska göra att fler kan få a-kassa. De nya reglerna började gälla den 13 april 2020. Några har nu upphört men vissa har förlängts till och med 2022.

Enklare att uppfylla ett arbetsvillkor (Förlängs till och med 2022)

För att uppfylla arbetsvillkoret krävs nu att du  arbetat minst 60 timmar i månaden under sex månader eller 420 timmar under sex månader i följd med minst 40 timmar under varje månad.

Gäller för alla som får beslut om en ersättningsperiod från 13 april 2020 till och med 31 december 2022.

 

Grundbeloppet höjs (Förlängs till och med 2022)

Grundbeloppet höjs från 365 kronor per dag till 510 kronor per dag. Grundbeloppet betalas ut till de som uppfyller arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret. För att få 510 kr ska du ha arbetat heltid under 1 år.

Gäller: 13 april 2020 till och med den 31 december 2022.

 

Den inkomstbaserade ersättningen höjs (Förlängs till och med 2022)

Idag är den högsta ersättningen du kan få de 100 första dagarna 910 kronor. Maxbeloppet höjs nu till 1 200 kronor per dag. För att få 1200 kr ska du ha haft en genomsnittlig månadslön på 33 000 kronor de 12 senaste månaderna innan du blev arbetslös.

Om du redan fått mer än 100 ersättningsdagar så gäller det här inte dig.

Gäller: 13 april 2020 till och med den 31 december 2022.

 

Maxtaket höjs nu även för ersättningsdag 101 - 300 (450) från max 760 till max 1 000 kronor.

Gäller: 29 juni 2020 till och med den 31 december 2022.

 

Karensen på minskas från 6 dagar till 2 dagar under 2022

Från 3 januari 2022 sänks karensen från 6 dagar till 2 dagar, det gäller tidrapporter från och med vecka 1 2022.

> Om det inte dragits någon karens innan tidrapporten för vecka 1 2022 kommer du få a-kassa enligt den nya regeln. Det betyder att det bara kommer att dras 2 dagar karens.

> Om det dragits 1 karensdag innan vecka 1 2022 kommer det att dras ytterligare 1 karensdag 2022.

> Om det dragits 2 karensdagar innan vecka 1 2022 kommer inga ytterligare karensdagar att dras 2022.

Varje ny ersättningsperiod inleds med karens, det innebär att du som får ersättning inte får ersättning de första dagarna av din arbetslöshet.

Gäller: 3 januari 2022 till och med 2 januari 2023