Hur mycket får du i a-kassa?

Vad du får i a-kassa beror på hur mycket du tjänat och hur länge du varit medlem. Här kan du skaffa dig en första koll.

Har du varit medlem längre än 12 månader?

Du som varit medlem i minst 12 månader och uppfyller ett arbetsvillkor under tiden som medlem, har rätt till ersättning baserad på din inkomst. Du kan få upp till 80 procent av din tidigare inkomst men högst 26 400 kronor per månad före skatt.

För att kunna få ut det högsta beloppet behöver du ha haft en månadsinkomst i ett helt år på minst 33 000 kronor före skatt.

Har du varit medlem kortare tid än 12 månader?

Du som varit medlem kortare än 12 månader, uppfyller ett arbetsvillkor och fyllt 20 år får en så kallad grundersättning.

Grundersättningen är max 11 220 kr i månaden före skatt. För att få den summan måste du ha arbetat heltid utan frånvaro i 12 månader. Har du inte arbetat heltid, eller arbetat kortare tid än 12 månader, blir ersättningen lägre än 11 220 kronor.

När du varit medlem i 12 månader kan vi i vissa fall pröva om du har rätt till en högre ersättning. Vill du veta mer så kan du kontakta oss.

Du får ersättning i 300 dagar

Du får normalt 300 ersättningsdagar. Vi betalar ut 5 dagar per vecka om du är helt arbetslös. Det innebär att du får ersättning i cirka 60 veckor.

Har du barn under 18 år när du använt dina 300 dagar får du en ny ersättingsperiod på 150 dagar till. Har du inte vårdnad om dina barn har du fortfarande rätt till de extra 150 dagarna men du behöver då lämna in ett intyg som styrker att du har barn.

Innan du kan börja ta ut dina dagar måste du först göra 2 karensdagar, det innebär att du inte får ersättning de första 2 dagarna av din arbetslöshet.

Ersättningen blir lägre med tiden

Storleken på din ersättning påverkas av hur många dagar du har fått. Nedan kan du se hur ersättningen kan bli lägre med tiden.

De första 2 dagarna (karens): 0 kronor
Dag 1-100: 80 % av din genomsnittliga inkomst (max 26 400 kronor/månad)
Dag 101-200: 80 % av din genomsnittliga inkomst (max 22 000 kronor/månad)
Dag 201-450: 70 % av din genomsnittliga inkomst (max 22 000kronor/månad)

Exempel

Tidigare inkomst 33 000 kronor i månaden.

Dag 1-100

Ersättning 26 400 kronor i månaden

Dag 101-200

Ersättning 22 000 kronor i månaden

Dag 201-450

Ersättning 22 000 kronor i månaden

Ersättning visas alltid som summan innan skatt.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: