Hur mycket får jag i a-kassa?

Vi beräknar din a-kassa på olika sätt beroende på hur länge du har varit medlem och när du har uppfyllt ett arbetsvillkor.

Har du varit medlem kortare tid än 12 månader?

Grundersättning får du som är 20 år eller äldre och uppfyller ett arbetsvillkor men inte har varit med i a-kassan 12 månader innan du blir arbetslös.

Grundersättningen är max 510 kronor per dag. För att få den summan måste du ha arbetat heltid utan frånvaro i 12 månader. Har du inte arbetat heltid, eller arbetat kortare tid än 12 månader, blir ersättningen lägre än 510 kronor.

När vi räknar ut grundersättningen tittar vi på hur mycket du har arbetat under de senaste 12 månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Den genomsnittliga veckoarbetstiden avgör sedan hur mycket du får i grundersättning.

Har du varit medlem längre än 12 månader?

Den inkomstbaserade ersättningen får du som har varit medlem i a-kassan i minst 12 månader och uppfyller ett arbetsvillkor. Din inkomstbaserade ersättning beror även på hur mycket du har tjänat.

Vi tittar på hur mycket du har arbetat de senaste 12 månaderna och räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid. Därefter tittar vi på din totala inkomst och räknar ut en genomsnittlig dagsinkomst. Din ersättning per dag blir 80 procent av din framräknade genomsnittliga inkomst men den kan aldrig bli högre än 1 200 kronor per dag före skatt.

För att kunna få ut högsta beloppet behöver du ha haft en genomsnittlig månadsinkomst på 33 000 kronor före skatt.

Hur länge får du ersättning?

En ersättningsperiod är normalt högst 300 dagar. Om du har barn under 18 år som du har vårdnad av när perioden tar slut, förlängs perioden automatiskt med 150 dagar.

Har du inte vårdnad om dina barn har du fortfarande rätt till de extra 150 dagarna. Då behöver du själv lämna intyg om ditt barn till oss.

När dina ersättningsdagar är slut behöver du uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att få rätt till en ny period. Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor ska du vända dig till Arbetsförmedlingen. Många blir i det läget inskrivna i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Ersättningsnivåer

Din a-kassa kan vara olika beroende på hur många ersättningsdagar du har fått.

(Karensen minskas från normala 6 dagar till 2 dagar under 2022)

  • De första 2 dagarna (karens): 0 kronor
  • Dag 1-100: max 1 200 kronor/dag (80 % av din genomsnittliga inkomst)
  • Dag 101-200: max 1 000 kronor/dag (80 % av din genomsnittliga inkomst)
  • Dag 201-300 (450): max 1 000 kronor/dag (70 % av din genomsnittliga inkomst)