Hur mycket får jag i a-kassa?

Vi beräknar din ersättning på olika sätt beroende på hur länge du har varit medlem och när du har uppfyllt ett arbetsvillkor.

Har du varit medlem kortare än 12 månader?

Du som uppfyllt ett arbetsvillkor men varit medlem i a-kassan kortare tid än 12 månader kan högst få grundersättning på 365 kronor per dag i ersättning om du har jobbat heltid. Om du har arbetat deltid minskas beloppet. Om du till exempel har arbetat 50 procent av heltid kan du högst få 50 procent av 365 kronor per dag, det vill säga 183 kronor.

För att kunna få grundersättning behöver du ha fyllt 20 år.

Har du varit medlem längre än 12 månader?

Har du varit medlem i a-kassan längre än 12 månader och uppfyllt ett arbetsvillkor inom din medlemskapstid får du 80% av din lön, men du kan högst få 910 kronor per dag. För att kunna få ut högsta beloppet behöver du ha haft en månadsinkomst på 25 025 kronor före skatt. 910 kronor per dag kan du högst få de första 100 ersättningsdagarna, därefter är ersättningen högst 760 kronor per dag. Efter 200 ersättningsdagar sänks din ersättning till 70 % av din lön.

Hur länge får du ersättning?

En ersättningsperiod är normalt högst 300 dagar. Om du har barn under 18 år när perioden tar slut förlängs perioden automatiskt med 150 dagar.

När dina ersättningsdagar är slut behöver du uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att få rätt till en ny period. Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor ska du vända dig till Arbetsförmedlingen. Många blir i det läget inskrivna i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Räkna ut vad du kan få i ersättning

Använd vår räknare för att få en uppskattning om hur mycket du kan få i ersättning.

Räkna ut din ersättning