Så fyller du i kassakortet

Det är med kassakortet du ansöker om ersättning. På det redovisar du vad du har gjort varje vecka så att vi kan betala ut rätt ersättning till dig. Du fyller i kassakortet på vår e-tjänst Mina Sidor.

Så fyller du i ett kassakort på Mina Sidor

I filmen går vi igenom hur du fyller i ditt kassakort. Hur du ska fylla i det om du arbetar, är sjuk eller föräldraledig.

Så fyller du i ditt kassakort när du arbetar

När du arbetar deltid samtidigt som du får ersättning är det viktigt att hålla reda på om du är timanställd eller om du arbetar på sysselsättningsgrad. Anställningsformen bestämmer hur du ska fylla i dina kassakort. Du ska alltid redovisa all arbetad tid, men det görs på olika sätt beroende på anställningsformen.

Det är mycket viktigt att du redovisar arbetad tid på rätt sätt. Om du lämnar felaktiga uppgifter, eller låter bli att berätta om sådant som kan påverka din ersättning, kan du bli skyldig att betala tillbaka ersättning. I värsta fall kan du bli utesluten ur a-kassan och polisanmäld.

Du som är timanställd

Du som är timanställd ska fylla i exakt de timmar som du har arbetat på dina kassakort. Har du till exempel arbetat 4 timmar under måndagen i en viss vecka ska du kryssa i rutan för 4 timmars arbete den dagen.

Om du är anställd på mindre än heltid

Om du är anställd på en fastställd anställningstid räknas du som anställd på sysselsättningsgrad. Då kryssar du i rutorna för din sysselsättningsgrad på ditt kassakort exempelvis 50 eller 75 procent. Du ska inte fylla i några timmar i det fallet. Även om du har olika schema för olika veckor så är det bara sysselsättningsgraden du ska fylla i.

Exempel på när du ska kryssa i rutan för sysselsättningsgrad

Har du en tjänst på 50 procent men arbetar heltid ena veckan och är helt ledig den andra. Då räknas det ändå som att du är anställd med en sysselsättningsgrad på 50 procent och det är det du ska redovisa på kassakortet.

Om det blir så att du jobbar övertid eller får extra timmar ska du redovisa det också. Då fyller du i både din vanliga sysselsättningsgrad och de extra timmar du har arbetat.