Så fyller du i tidrapporten

Det är med tidrapporten du ansöker om a-kassa. På den fyller du i vad du har gjort varje vecka så att vi kan betala ut rätt a-kassa till dig. Du fyller i tidrapporten på vår e-tjänst Mina sidor.

Så fyller du i tidrapporten på Mina sidor

I filmen går vi igenom hur du fyller i din tidrapport. Vi visar hur du ska fylla i den om du arbetar, är sjuk eller föräldraledig.

Så fyller du i din tidrapport när du arbetar

När du arbetar deltid samtidigt som du får ersättning är det viktigt att hålla reda på om du är timanställd eller om du arbetar på en viss procent. Anställningsformen bestämmer hur du ska fylla i dina tidrapporter. Du ska alltid fylla i all arbetad tid, men det görs på olika sätt beroende på anställningsformen.

Det är mycket viktigt att du fyller i arbetad tid på rätt sätt. Om du lämnar felaktiga uppgifter, eller låter bli att berätta om sådant som kan påverka din ersättning, kan du bli skyldig att betala tillbaka ersättning. I värsta fall kan du bli utesluten ur a-kassan och polisanmäld.

Du som är timanställd

Du som är timanställd behöver fylla i exakt de timmar som du har arbetat på dina tidrapporter. Har du till exempel arbetat 4 timmar under måndagen i en viss vecka ska du kryssa i rutan för 4 timmars arbete den dagen.

Om du är anställd på mindre än heltid

Om du är anställd för att jobba på en viss procent ska du bara fylla i procenten. Du ska inte fylla i några timmar i det fallet. Även om du har olika schema för olika veckor så är det bara procenten du ska fylla i.

Exempel på när du ska kryssa i rutan för procent

Har du en tjänst på 50 procent men arbetar heltid ena veckan och är helt ledig den andra, så ska du fylla i 50 procent varje vecka på din tidrapport.

Om det blir så att du jobbar övertid eller får extra timmar ska du fylla i dem också. Då fyller du i både din procent och de extra timmar du har arbetat.

Arbete med jour och/eller beredskap

Allt arbete ska fyllas i på tidrapporterna. Även jour och beredskapstimmar, det gäller även sovande jour.

Om du är anställd för att jobba en viss procent och jouren ingår i denna tjänst behöver du inte fylla i jouren. Om jouren däremot ligger utanför din tjänst eller om du inte har ett arbete med fast procent så ska den fyllas i på tidrapporterna.

Detsamma gäller för beredskap.

Arbeta på deltid och ha semester

Om du har en deltidsanställning och till exempel jobbar på schema så är det viktigt att du fyller i din semester rätt. Om du har semester flera dagar så ska du fylla i semester för hela perioden du tar ut. Det gäller till exempel om du har semester måndag - söndag men endast skulle ha jobbat måndag, onsdag och fredag då ska du ändå fylla i semester för hela veckan. Du anses inte stå till arbetsmarknadens förfogande under hela veckan och har då inte rätt till ersättning enligt a-kassans regler.

Föräldrapenning eller vård av barn (vab)

Du ska fylla i all tid du haft med föräldrapenning eller om du har tagit ut vård av barn (vab). Det spelar ingen roll om du har fått föräldrapenning på sjukpenningnivå, grundnivå eller lägstanivå. Du ska även fylla i på tidrapporten om du varit hemma med vård av barn.

Även om du tar ut föräldrapenning på lördag och söndag ska du fylla i det  på tidrapporten.

Om du har graviditetspenning fyller du även här i rutan för föräldrapenning.

Sjuk

Om du är sjuk ska du fylla i all den tiden på tidrapporten. Om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning ska du inte fylla i den tiden på tidrapporten utan höra av dig till oss istället.

Är du inskriven i ett program via Arbetsförmedlingen?

Du behöver inte tidrapportera om du är inskriven i ett program via Arbetsförmedlingen. Då ska du i stället ansöka om aktivitetsstöd från Försäkringskassan.