Räkna ut vad du kan* få i ersättning

Din genomsnittliga månadslön de senaste tolv månaderna innan skatt.

Första 6 dagarna (karensdagar) 0 kr/dag

De första sex ersättningsdagarna är så kallade karensdagar. Det betyder att du inte får ersättning dessa dagar. Karens dras bara måndag till fredag för dagar du egentligen skulle fått ersättning.

Dag 1–100

De första hundra ersättningsdagarna får du 80 procent av din tidigare lön, upp till 25 025 kronor, men som mest 910 kronor per ersättningsdag.

Ersättning betalas ut måndag till fredag.

Se nedan hur vi har räknat.

Dag 101–200

Dag 101–200 får du 80 procent av din lön men som mest 760 kronor per ersättningsdag.

Ersättning betalas ut måndag till fredag.

Se nedan hur vi har räknat.

Dag 201–300

Dag 201–300 får du 70 procent av din lön men som mest 760 kronor per ersättningsdag.

Ersättning betalas ut måndag till fredag.

Se nedan hur vi har räknat.

Här under kan du läsa hur vi har räknat

Så här har vi räknat

Vi utgår ifrån att du varit medlem i a-kassan och arbetat heltid under minst ett år innan du blev arbetslös.

Vi utgår också ifrån att du heller inte under det senaste året haft någon frånvaro till exempel sjukskriven, föräldraledig eller varit ledig utan lön.

Detta kan påverka din ersättning:

Har du varit medlem i mindre än ett år

Har du varit medlem i a-kassan mindre än ett år påverkar detta din ersättning. Ersättning baseras då inte på din inkomst, utan du får en så kallad grundersättning som är som högst 365 kronor per dag.

Om du har sagt upp dig själv

Om du har sagt upp dig själv så riskerar du att bli avstängd från ersättning i 45 dagar.

Om du har varit sjukskriven, föräldraledig eller studerat

Det finns flera saker som kan påverka din ersättning. Att du varit sjukskriven, studerat eller föräldraledig är tre vanliga exempel på detta.

* Resultatet av beräkningarna och de typsituationer som beskrivs i uträkningen kan skilja sig från den faktiska ersättning som du får och ska därför inte ses som ett löfte om ersättning i det individuella ersättningsärendet.

Kommunals a-kassa ansvarar inte för eventuella fel och brister i de beräkningar och i den information som lämnas i vår räknare, eller om dessa inte överensstämmer med den ersättning som kan lämnas i det faktiska försäkringsärendet.

Läs mer