۶ اشتباه معمول در گزارش جدول زمانی

گاهی در گزارش جدول زمانی ممکن است اشتباهاتی پیش آید. به همین دلیل ما لیستی از اشتباهاتی که معمولاً می‌بینیم آماده کرده‌ایم.

از اشتباهات رایج در گزارش جدول زمانی اجتناب کنید

گزارش صحیح جدول زمانی برای محاسبه و‌ پرداخت غرامت شما مهم است. در اینجا لیستی از ۶ اشتباه رایج را آورده‌ایم:

برخی تمام ساعات کشیک خود را وارد نمیکنند

کشیک دادن به عنوان بودن سر کار محسوب میشود و باید در جدول زمانی نوشته شود. این امر همچنین شامل کشیک آماده باش و ساعات کشیک با غرامت پایین نیز میشود.

برخی مرخصی والدین و مراقبت از کودک بیمار را وارد نمیکنند

زمانی که از کودک بیمار خود مراقبت می‌کنید و یا در مرخصی والدین هستید حق دریافت بیمه بیکاری را ندارید. به جای آن باید از اداره بیمه همگانی درخواست غرامت کنید و در جدول زمانی ما عنوان کنید که از مرخصی والدین خود استفاده کرده یا از کودک بیمار مراقبت کرده‌اید.

برخی ساعات کاری خود را بیشتر یا کمتر گزارش میدهند

بسیاری ساعات کاری خود را به صورت اشتباه در جدول زمانی وارد میکنند یا در هفتۀ اشتباه مینویسند. برای دریافت غرامتِ درست مهم است که ساعات کاری خود را در روزِ درست وارد کنید.

برخی به جای درصد اشتغال ساعت کاری را مینویسند

اگر به صورت پاره وقت کار می‌کنید همیشه باید درصد اشتغال (میزان مشغولیت) خود را در هر هفته وارد کنید.

برخی ساعات اضافه کاری یا غیبت را وارد نمیکنند

در صورتی که استخدام پاره وقت به صورت درصدی دارید باید آن را در گزارش زمانی هفتگی خود وارد کنید. ولی باید روزهایی را که نتوانسته‌اید کار کنید را هم وارد کنید مثلاً اگر بیمار بوده‌اید یا از فرزند بیمار خود مراقبت کرده‌اید و یا اضافه کاری کرده‌اید.

برخی مرخصی والدین را در روزهای تعطیل وارد نمیکنند

شما حتی اگر برای روزهای تعطیل از غرامت والدین استفاده می‌کنید باید آن را در جدول زمانی خود گزارش کنید.

برخی تغییرات مهم را اعلام نمی کنند

در صورتی که شما تغییرات مهم را اعلام نکنید ممکن است مجبور به بازپرداخت غرامتی که گرفته اید شوید. حتی ممکن است به خاطر این کار غرامت خود را از دست داده و نزد پلیس از شما شکایت شود. به همین دلیل گزارش صحیح جدول زمانی و تغییرات ایجاد شده برای ما مهم است. در صورتی که در نحوه پر کردن جدول زمانی تردید دارید با ما تماس بگیرید تا به شما کمک کنیم.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: