آیا شما حق دریافت بیمۀ بیکاری را دارید؟

شما برای اینکه بتوانید از بیمۀ بیکاری استفاده کنید باید شرایط لازم را داشته باشید.

شما باید حداقل ۶ ماه کار کرده باشید

برای دریافت غرامت از بیمۀ بیکاری باید قبل از بیکار شدن، یکی از شرایط زیر را داشته باشید:

  • باید در سال گذشته حداقل ۶ ماه و در هر ماه حداقل ۶۰ ساعت کار کرده باشید.
  • باید در سال اخیر حداقل ۴۲۰ ساعت در طی ۶ ماه و پس از آن حداقل ۴۰ ساعت در ماه کار کرده باشید.

مثلاً اگر در سال اخیر در مرخصی والدین یا بیمار بوده‌اید و یا به صورت تمام وقت مشغول به تحصیل بوده‌اید در برخی موارد می‌توانیم به آخرین شغلی که قبل تر داشته اید ارجاع کنیم.

آیا قبلا بیمه بیکاری داشته اید؟

اگر قبلاً از غرامت بیمه بیکاری استفاده کرده اید و از مدت اعتبار آن باقی مانده است، گاهی میتوانید از آن استفاده کنید. برای اینکه بتوانید از مدت باقیمانده استفاده کنید نباید بیشتر از یک سال از دریافت غرامت گذشته باشد.

در صورتی که بیشتر از یک سال گذشته باشد باید شرایط کاری جدیدی داشته باشید و برای دریافت غرامت جدید تقاضا دهید. ولی مثلاً اگر در سال اخیر در مرخصی والدین یا بیمار بوده‌اید و یا به صورت تمام وقت مشغول به تحصیل بوده‌اید، در برخی موارد حتی در صورت گذشتن بیشتر از یک سال هم می‌توانید از مدت باقیمانده غرامت خود استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

تحصیلات، کار، مرخصی والدین و بیماری غرامت شما را تحت تاثیر قرار میدهد.

اگر می‌خواهید در یک دوره تحصیلی شرکت کنید، به صورت پاره وقت کار کنید، از مرخصی والدین استفاده بکنید و یا اگر بیمار شوید غرامت شما تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر زیر عنوان «قوانین مربوطه» External link. بیشتر بخوانید. External link.

 

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: