جدول گزارش زمانی خود را بدین گونه پر می کنید

برای گرفتن آ-کاسا (بیمۀ بیکاری) باید هر هفته جدول زمانی خود را بفرستید. شما میتوانید در صفحۀ شخصی External link. خود زیر قسمت خدمات الکترونیکی جدول گزارش زمانی خود را پر کنید.

نحوۀ پر کردن جدول گزارش زمانی

در ابتدا هفته ای را می خواهید گزارش کنید انتخاب می کنید. آنچه را که به طور روزانه انجام داده اید از بین گزینه ها انتخاب کنید و برای هر روز پر کنید. حتی شنبه و یکشنبه را هم باید پر کنید.

شما میتوانید از بین گزینه های زیر انتخاب کنید:

  • بیکار
  • مشغول به کار
  • تعطیلات
  • نمیتوانم کار کنم
  • بیمار/ مراقبت از فرزند بیمار/ مرخصی والدین

در مرحله بعد باید اطلاعات خود را بررسی و ارسال کنید.

در زیر گزینه های مشغول به کار، تعطیلات، بیمار، مراقبت از فرزند بیمار و مرخصی والدین را توضیح میدهیم.

وارد کردن اطلاعات صحیح مهم است

شما باید جدول گزارش زمانی خود را به طور صحیح پر کنید. در صورتی که شما اطلاعات نادرست وارد کنید یا از دادن اطلاعات درست خودداری کنید، ممکن است غرامت شما را تحت تاثیر قرار دهد و مجبور به بازپرداخت آن شوید. در صورتی که سوالی دارید، میتوانید با ما تماس بگیرید تا به شما کمک کنیم.

برای کسانی که کار می کنند

آیا شما پاره وقت کار می کنید؟

اگر به صورت پاره وقت کار می کنید و یا ساعات کار ثابتی در هفته دارید، فقط درصد اشتغال خود را در جدول گزارش زمانی خود وارد کنید. شما باید هر هفته حتی اگر برنامه کاری شما متغیر باشد درصد اشتغال خود را وارد کنید . شما درصد اشتغال خود را زیر عنوان «میزان اشتغال» پر کنید. در صورتی که بیشتر از درصد اشتغال خود کار می کنید، باید هم درصد و هم ساعات کاری اضافه خود را وارد کنید. در صورتی که مثلا به دلیل بیماری کار نکنید باید آن را نیز اعلام کنید.

آیا به صورت ساعتی استخدام شده اید؟

در صورتی که به صورت ساعتی استخدام شده اید و در صورت نیاز کار می کنید باید ساعاتی از روز که کار می کنید را هم اعلام کنید. شما تعداد ساعات کامل یا هر نیم ساعت کار خود را نیز در فرم مینویسید.

آیا شما به صورت کشیک یا آماده باش کار می کنید؟

اگر به صورت کشیک و یا آماده باش کار می کنید باید تعداد ساعات کاری خود را در جدول گزارش زمانی خود اعلام کنید چون جزو ساعات کاری شما محسوب می شود. این امر شامل کشیک دورکار نیز می شود. در صورتی که ساعات کشیک شما جزو ساعات کاری شما در یک استخدام پاره وقت محسوب می شود، لازم نیست ساعات کشیک خود را اعلام کنید. در صورتی که نمی دانید چگونه باید ساعات کاری خود را اعلام کنید با ما تماس بگیرید.

آیا به عنوان آتش نشان پاره وقت کار می کنید؟

کسانی که به صورت آتش نشان پاره وقت کار می کنند مشمول قوانین خاصی می شوند و لازم نیست ساعات آماده باش یا تمرین خود را در جدول گزارش زمانی وارد کنید. در مقابل باید ساعات شرکت در ماموریت خاموش کردن آتش و یا تامین ایمنی را نیز، در صورتی که به عنوان ساعات اضافه کاری از طرف ما تایید نشده باشد، در جدول زمانی خود گزارش دهید. در صورت وجود ابهام در این موارد با ما تماس بگیرید.

تعطیلات

اگر روزهای تعطیلی دارید که در استخدام شما آمده است، باید در زیر عنوان «تعطیلات» در جدول گزارش زمانی بنویسید. در صورتی که تعطیلات پیاپی دارید تمام روزهای تعطیلی خود را وارد کنید، حتی اگر در این روزها برنامه کاری نداشتید.

آیا شما در یک استخدام ساعتی مرخصی گرفته اید باید در بخش «نمیتوانم کار کنم» آن را وارد کنید.

نمیتوانم کار کنم

در صورتی که به دلیلی نمیتوانید کار کنید باید این گزینه را انتخاب کنید. مثلا زمانی که به مسافرت می روید یا در صورتی که باید خودتان از فرزندان خود مراقبت کنید. کسانی که غرامت فعالیت دریافت می کنند و یا در دوره های تحصیلی که مورد تایید ما نیست شرکت می کنند، نیز باید این گزینه را انتخاب کنند.

بیماری

زمانی که بیمار هستید شما نمیتوانید کار کنید و به همین دلیل نمیتوانید غرامت بیکاری بگیرید. به همین دلیل در جدول گزارش زمانی خود عنوان کنید که بیمار هستید. گزینۀ بیمار/ مراقبت از فرزند بیمار/ مرخصی والدین را انتخاب کنید و ساعاتی از روز را که بیمار بوده اید عنوان کنید. برای روزهایی که بیمار بوده‌اید بعداً از کارفرما یا اداره بیمه همگانی درخواست غرامت می‌کنید.

مرخصی والدین و مراقبت از فرزند بیمار

در صورتی که مرخصی والدین دارید و یا از فرزند بیمار خود در خانه مراقبت می‌کنید نمی‌توانید کار کنید. به همین دلیل باید در جدول زمانی خود گزارش کنید که از فرزند بیمار خود مراقبت کرده‌اید. از قسمت بیمار/ مراقبت از فرزند بیمار/ یا مرخصی والدین استفاده کنید و بگویید چه بخشی از روز را به مرخصی والدین یا مراقبت از فرزند بیمار خود اختصاص داده‌اید. برای روزهایی که بیمار بوده‌اید از اداره بیمه همگانی درخواست غرامت می‌کنید.

آیا در برنامهای از طرف اداره کاریابی شرکت میکنید؟

در صورتی که یکی از دوره‌های آموزشی اشتغال و یا در برنامه ای از طرف کاریابی شرکت میکنید لازم جدول زمانی خود را گزارش کنید. در این صورت باید از اداره بیمه همگانی درخواست غرامت فعالیت کنید. در صورتی که برنامه خود را در وسط هفته شروع و یا تمام کنید قسمت «نمی‌توانم کار کنم» را برای روزهایی که در برنامه بوده اید علامت میزنید.

 

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: