Vi börjar skicka ut avier för medlemsavgiften månadsvis

För dig som enbart är medlem i a-kassan börjar vi från och med oktober 2017 gå över till att skicka avier för medlemsavgiften varje månad istället för en gång i kvartalet. Det innebär att du får en inbetalningsavi hemskickad per varje månad.