Det här kan du som medlem påverka

Som medlem i Kommunals a-kassa kan du påverka hur föreningen styrs, men du kan inte påverka arbetslöshetsförsäkringen eftersom den styrs av lagen.

Visste du att arbetslöshetsförsäkringen styrs av lag?

Vad många inte känner till är att villkoren och ersättningens storlek styrs av lag som bestäms av riksdagen. Alla a-kassor omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring och därför är både villkoren och ersättningen lika oavsett vilken a-kassa du tillhör. Vår uppgift som a-kassa är att bedöma vem som har rätt till ersättning utifrån de villkor som finns i lagen.

Du kan påverka hur föreningen styrs

Kommunals a-kassa är en medlemsförening och en verksamhet som arbetar på uppdrag av staten. Som medlem i föreningen kan du påverka hur föreningen styrs. Det du inte kan påverka är villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Villkoren regleras i lag och det är riksdagen som beslutar om ändringar.

Du måste ha arbetat i minst 6 månader

Ett medlemskap i a-kassan innebär inte att du automatiskt har rätt till ersättning om du skulle bli arbetslös utan du behöver även uppfylla vissa villkor. För att ha rätt till ersättning måste du bland annat ha arbetat i minst 6 månader. Vill du veta mer kan du läsa mer här: Har du rätt till a-kassa?

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: