• Vma Ikon
    Ändrade öppettider under sommaren Under sommaren kommer vi att ha öppet för telefon mellan klockan 9.00-11.00 och besök mellan klockan 9.00-12.00.(OBS! Huvudkontoret i Stockholm har öp...

Ordlista om a-kassan

Vi vet att det kan vara svårt att förstå vissa ord och begrepp som har med a-kassan att göra. Här förklarar vi ord som du kan stöta på när du har kontakt med oss.

Ordlista


Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd är den ersättning du får från Försäkringskassan när du är med i ett arbetsmarknadspolitiskt program, till exempel jobb- och utvecklingsgarantin. Läs mer här: Deltar du i ett arbetsmarknadsprogram?

Ansökan om ersättning

Ansökan om ersättning är ett formulär med frågor som du behöver fylla i och skicka in till oss när du är arbetslös och vill söka a-kassa. Du hittar det på Mina sidor där du loggar in med ditt Bank ID.

Arbetsförmedlingen

Du måste anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Arbetsförmedlingen är en myndighet som hjälper dig att söka arbete och ser till att du uppfyller kraven för att räknas som arbetssökande.

Arbetsgivarintyg

Ett arbetsgivarintygintyg visar hur du arbetat och vilken lön du fått under en viss period. Det är din arbetsgivare som fyller i intyget, det kan göras digitalt på arbetsgivarintyg.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på papper. Det är du som sedan ska skicka in det till oss. Läs mer här: Du behöver skicka in arbetsgivarintyg.

Arbetslös tid

När du arbetar har du rätt till ersättning för din arbetslösa tid. Din arbetslösa tid är skillnaden mellan de timmar som du arbetat eller haft annat hinder och timmarna som du arbetat i genomsnitt innan du blev arbetssökande.

Arbetsmarknadspolitiskt program

Arbetsförmedlingen kan bestämma om du ska vara med i ett arbetsmarknadsprogram för att hjälpa dig att få ett arbete. Läs mer här: Deltar du i ett arbetsmarknadsprogram?

Arbetsmöjligheter

Så många timmar du totalt kan och vill arbeta per vecka.

Arbetsvillkor

Ett arbetsvillkor är det antal timmar och månader du måste ha arbetat för att ha rätt till a-kassa. Läs mer här: Har du rätt till a-kassa?

A-skatt

A-skatt är den inkomstskatt du betalar när du är anställd och inte har ett eget företag.

Avanmälan

Avanmälan är en signal som vi får från Arbetsförmedlingen när du inte längre är anmäld som arbetssökande hos dem.

Avgångsvederlag

Avgångsvederlag är en överenskommelse med din arbetsgivare om en summa pengar som du får på grund av att du slutar ett arbete. Avgångsvederlag räknas som lön och du har inte rätt till a-kassa samtidigt.

Deltidsregeln

Du kan bara kombinera arbete med ersättning från a-kassan under max 60 veckor. Därefter kan du bara få ersättning för veckor som du är helt arbetslös. Läs mer här: Arbeta och a-kassa

Ersättningsnivå

Din ersättning ändras under ersättningsperioden. Det beror på att det finns olika ersättningsnivåer beroende på hur många dagar du har använt av din period. Läs mer här: Hur mycket får du i a-kassa?

Ersättningsperiod

Om du har rätt till a-kassa får du en ersättningsperiod med 300 dagar. När de 300 dagarna är slut kan perioden förlängas med 150 dagar om du har barn under 18 år. Läs mer här: När dina 300 dagar tar slut

FA-skatt

FA-skatt är den inkomstskatt du oftast betalar om du både är egen företagare och har en anställning.

Frånkännande

Frånkännande är ett beslut om att du blir av med ett visst antal dagar från din ersättningsperiod, om du medvetet, genom oaktsamhet eller grov vårdslöshet orsakat att du fått pengar som du inte haft rätt till.

F-skatt

F-skatt är den inkomstskatt du betalar om du är egen företagare.

Grundersättning

Ersättning som du kan få om du har rätt till a-kassa, men inte varit medlem i minst 12 månader. Läs mer här: Hur mycket får du i a-kassa?

Genomsnittlig arbetstid

Din genomsnittliga arbetstid är ett genomsnitt på timmarna du arbetat per vecka innan du blev arbetslös. Snittet räknas alltid på allt arbete du haft under 12 månader. Om du inte arbetat alla 12 månader sänker det din genomsnittliga arbetstid. I beslutsbrevet du fått från oss kan du se hur vi räknat.

Inkomstbaserad ersättning

Ersättning som baseras på den genomsnittliga inkomst som du haft under 12 månader. Läs mer här: Hur mycket får du i a-kassa?

Karensdagar

Karensdagar är dagar som du inte får betalt för. Varje ersättningsperiod börjar med 2 karensdagar, först efter dessa börjar dagar räknas bort från din ersättningsperiod.

Medlemsvillkor

Du uppfyller ett medlemsvillkor när du varit medlem i en a-kassa i minst 12 sammanhängande månader.

Mina sidor

Mina Sidor är vår e-tjänst där du kan ansöka om ersättning, lämna intyg, tidrapportera och skicka meddelanden till en handläggare. Du loggar in via vår webbplats: Mina sidor Länk till annan webbplats.

Omprövning

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du be att vi går igenom ärendet igen för att se om något är fel. Det kallas för en omprövning. Använd funktionen "Klaga/fråga" på Mina sidor om du vill begära omprövning av ditt beslut.

Påanmälan

Påanmälan är den signal vi får från Arbetsförmedlingen när du anmäler dig som arbetssökande hos dem.

Tidrapport

För att få a-kassa behöver du skicka in dina tidrapporter på vår e-tjänst Mina sidor. På tidrapporten intygar du vad du gjort varje vecka, till exempel om du arbetat, varit sjuk eller haft semester. Läs mer här: Så fyller du i tidrapporten

Timlista

En timlista är ett intyg från din arbetsgivare som visar hur du arbetat dag för dag under en viss period.

Återkrav

Om du har fått för mycket ersättning från oss kan du behöva betala tillbaka den. Det kallas för att man får ett återkrav. Läs mer här: Tänk på det här för att slippa betala tillbaka

Överhoppningsbar tid

Överhoppningsbar tid är tid som vi inte kan räkna med när vi räknar ut hur mycket pengar du har rätt till per dag. Det kan bero på att du haft sjuk- eller föräldrapenning, varit frihetsberövad eller heltidsstuderande.

Överklagan

Om du redan omprövat ärendet och ändå inte är nöjd har du i vissa fall möjlighet att överklaga beslutet. Det gör du direkt till domstol. Hur du gör kan du läsa om i ditt omprövningsbeslut.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: