Eget företag och a-kassa

Du kan normalt inte ha ett eget företag medan du får a-kassa. Det gäller även dig som tar uppdrag och använder faktureringsbolag.

Du får inte ha ett aktivt företag

Vill du söka ersättning behöver du lägga ner ditt företag eller lägga det vilande. De enda företag som du kan kombinera med ersättning är företag eller uppdrag som vi godkänt som extraarbete eller deltidsföretag.

Vilka regler gäller?

För att vi ska godkänna ditt företag som ett extraarbete krävs att:

  • du har arbetat i ditt företag vid sidan av ett heltidsarbete under minst 12 månader
  • verksamheten i ditt företag inte hindrar dig från att ta ett lämpligt heltidsarbete
  • du inte utökar din verksamhet i företaget under arbetslösheten

För att vi ska kunna godkänna ditt företag som ett deltidsföretag krävs att:

  • du har arbetat i ditt företag vid sidan av ett deltidsarbete under minst 6 månader
  • du har arbetat högst 10 timmar i veckan i ditt företag
  • du har arbetat deltid minst 17 timmar i veckan
  • inkomsten i ditt företag inte överstiger i genomsnitt 3 600 kronor per vecka
  • du inte utökar din verksamhet i företaget under arbetslösheten

Att ett företag är vilande betyder att ingen verksamhet får bedrivas, vilket innebär att du till exempel inte får:

• producera varor eller tjänster, eller förbereda produktion
• köpa in eller sälja varor eller tjänster
• arbeta med offerter
• ha en webbshop eller öppen butik

Om du får ersättning och funderar på att starta företag ska du höra av dig till oss först. Startar du ett nytt företag medan du får ersättning kan du förlora rätten till ersättningen. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Vad du får i a-kassa beror på hur mycket du tjänat och hur länge du varit medlem. Uppgift om inkomsten från ditt företag hämtar vi från det senaste beslutet om slutlig skatt eller från de två föregående årens beslut om slutlig skatt. Vi väljer det alternativ som är bäst för dig.

Läs mer om hur mycket du får i a-kassa.

Om du arbetar i en verksamhet tillsammans med någon i din familj kan du i vissa fall räknas som företagare. Hör av dig till oss så kan vi berätta vad som gäller för just dig.

Du som bedriver jord- eller skogsbruk räknas som företagare om du arbetar i jord- eller skogsbruket eller har djur på gården, eller om du på annat sätt försöker tjäna pengar på verksamheten. Kontakta oss och beskriv din situation så förklarar vi vad som gäller för just dig.

Vanliga frågor om företag och a-kassa

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: