Eget företag och a-kassa

Du kan normalt inte ha ett eget företag medan du får a-kassa. Det gäller även dig som tar uppdrag och använder faktureringsbolag.

Du får inte ha ett aktivt företag

Vill du söka ersättning behöver du lägga ner ditt företag eller lägga det vilande. De enda företag som du kan kombinera med ersättning är företag eller uppdrag som vi godkänt som extraarbete eller deltidsföretag.

Företag vi kan godkänna som extraarbete

För att vi ska godkänna ditt företag som ett extraarbete krävs att:

  • du har arbetat i ditt företag vid sidan av ett heltidsarbete under minst 12 månader
  • verksamheten i ditt företag inte hindrar dig från att ta ett lämpligt heltidsarbete
  • du inte utökar din verksamhet i företaget under arbetslösheten

Företag vi kan godkänna som deltidsföretag

För att vi ska kunna godkänna ditt företag som ett deltidsföretag krävs att:

  • du har arbetat i ditt företag vid sidan av ett deltidsarbete under minst 6 månader
  • du har arbetat högst 10 timmar i veckan i ditt företag
  • du har arbetat deltid minst 17 timmar i veckan
  • inkomsten i ditt företag inte överstiger i genomsnitt 3 600 kronor per vecka
  • du inte utökar din verksamhet i företaget under arbetslösheten

Starta företag under tid med ersättning

Om du får ersättning och funderar på att starta företag ska du höra av dig till oss först. Startar du ett nytt företag medan du får ersättning kan du förlora rätten till ersättningen. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: