Vår organisation

Vi är en av Sveriges största a-kassor. Vårt viktigaste uppdrag är att betala ut ersättning om du skulle bli arbetslös.

Våra medlemmar

Vi har fler än 600 000 medlemmar. Våra medlemmar är anställda i kommuner, regioner, kyrkor, inom naturbruksområdet eller arbetar med samhällsservice inom kommunala eller privata bolag.

Vår organisation

Vi har kontor på 8 orter: Luleå, Härnösand, Karlstad, Stockholm, Visby, Göteborg, Kalmar och Lund. I Stockholm finns också vårt huvudkontor. Totalt är vi runt 300 personer som jobbar på Kommunals a-kassa. De allra flesta av oss är anställda för att handlägga ansökningar om ersättning och medlemskap.

Vårt uppdrag

Kommunals a-kassa har fått i uppdrag av staten att betala ut ersättning till våra arbetslösa medlemmar som uppfyller villkoren.

Det finns flera myndigheter som granskar vårt arbete, bland annat Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) www.iaf.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra lagar och regler

Vår verksamhet regleras framförallt av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF), förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK). Det är riksdag och regering som beslutar om ALF och LAK och alla a-kassor måste följa samma regler.

Vi omfattas också av reglerna om offentlighet och sekretess i ärenden som handlar om ersättning från a-kassan och prövningar av medlemsavgift.

Vill du veta mer kan du läsa de föreskrifter som styr vår verksamhet genom länkarna nedan:

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: