Så fyller du i tidrapporten

För att få a-kassa behöver du varje vecka skicka in en tidrapport. Tidrapporten fyller du i på vår e-tjänst Mina sidor Länk till annan webbplats..

Film: Så fyller du i tidrapporten på Mina sidor

Filmen är textad på svenska och arabiska. För att slå på textningen, klicka på de 3 små prickarna längst ned till höger. Välj språk.

Så här gör du

Du börjar med att välja vilken vecka du vill rapportera. Fyll i dag för dag vad du har gjort genom att välja det alternativ som stämmer in på dig. Även lördag och söndag ska vara med.

Du kan välja mellan alternativen

  • Arbetslös
  • Arbete
  • Semester
  • Kan inte ta arbete
  • Sjuk / VAB / FöräldrapenningDetta görs automatiskt, du behöver inte själv göra något.

 

Så här fyller du i tidrapporten i olika situationer

Om du deltar i ett program genom Arbetsförmedlingen och får aktivitetsstöd från Försäkringskassan, behöver du inte skicka in tidrapporter till oss.

Om du börjar ett program mitt i en vecka så fyller du i ”Kan inte ta arbete” de dagar du är med i programmet.

Arbetar du deltid?

Du som har en anställning med en viss procent eller har ett garanterat antal timmar per vecka, ska bara fylla i din procent på tidrapporten. Även om ditt schema varierar ska du fylla i din procent varje vecka. Procenten fyller du i under "Fyll i den omfattning du är anställd i procent".

Om du arbetar extra utöver din procent ska du fylla i både din procent och timmarna du arbetar extra. Du ska även fylla i om du inte jobbar till exempel på grund av sjukdom.

Se en video som visar hur du ska tidrapportera om du har en fast deltidsanställning. Öppnas i nytt fönster.

Är du timanställd?

Du som är timanställd och arbetar vid behov ska fylla i dina arbetade timmar dag för dag. Du fyller i hur många hel- och halvtimmar du jobbat.

Kvartar ska du avrunda så att det totalt sett stämmer överens med den arbetade tiden under hela veckan.

Se en video som visar hur du ska tidrapportera om du är timanställd. Öppnas i nytt fönster.

Börjar eller slutar du en anställning med en fast omfattning mitt i en vecka?

Då ska du fylla i arbetade timmar även om du jobbar en fast procent. Detta gäller bara den vecka som du börjar eller slutar en anställning. Fyller du i den fasta omfattningen i procent så blir det fel.

Exempel 1: Du jobbar 50 procent och din första arbetslösa dag är en torsdag. Då fyller du i 4 timmar arbete måndag till onsdag, oavsett hur ditt schema ser ut. Gör du något utöver ditt schema fyller du i det också. Från och med veckan efter fyller du i 50 procent på din tidrapport.

Exempel 2: Du är arbetslös men börjar arbeta 75 procent på torsdagen. Då fyller du i 6 timmar arbete torsdag och fredag, oavsett hur ditt schema ser ut. På lördag och söndag fyller du i ”arbetslös”. Gör du något utöver ditt schema fyller du i det också.

Arbetar du jour eller har beredskap?

Du som arbetar jour eller beredskap ska fylla i alla timmar på tidrapporten eftersom det räknas som arbetad tid. Det gäller även sovande jour. Om jourtiden ingår i dina arbetstimmar för en deltidsanställning i procent ska du inte fylla i jourtimmarna. Hör gärna av dig om du är osäker på hur du ska göra så hjälper vi dig!

Arbetar du som deltidsbrandman?

Du som är deltidsbrandman omfattas av speciella regler och ska inte fylla i timmar med beredskap och övning på tidrapporterna. Däremot ska du fylla i utryckning och materialvård på tidrapporterna så länge du inte fått det godkänt som extraarbete av oss. Hör av dig så kan vi förklara mer.

Du som har intjänade semesterdagar i din anställning ska fylla i rutorna ”Semester” på tidrapporten. Har du en sammanhängande period med semester ska du fylla i semester alla dagar under perioden du är ledig, även de dagar du inte skulle ha arbetat enligt ditt schema.

Är du ledig från en timanställning fyller du i rutorna för ”Kan inte ta arbete”.

Om du inte kan ta arbete av någon anledning ska du välja detta alternativ. Till exempel om du reser bort eller om du inte har barnomsorg ordnad för dina barn. Du ska också välja detta alternativ om du har aktivitetsstöd eller har studier som vi inte har godkänt.

När du är sjuk kan du inte arbeta och därför kan du inte få ersättning. Därför ska du fylla i på tidrapporten att du är sjuk. Använd rutorna för sjuk/VAB/föräldrapenning och fyll i hur stor del av dagen du varit sjuk. Ersättningen för dagarna du varit sjuk söker du sedan från din arbetsgivare eller från Försäkringskassan.

När du är föräldraledig eller hemma med sjukt barn kan du inte arbeta. Därför ska du fylla i på tidrapporten att du tagit hand om ditt barn. Använd rutorna för sjuk/VAB/föräldrapenning och fyll i hur stor del av dagen du varit föräldraledig/vabbat. Ersättningen för dagarna du varit hemma söker du sedan från Försäkringskassan.


Du behöver inte tidrapportera om du är inskriven i en arbetsmarknadsutbildning eller ett program via Arbetsförmedlingen. Då ska du i stället ansöka om aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Om du börjar eller slutar ditt program mitt i en vecka fyller du i ”Kan inte ta arbete” de dagar som du är med i programmet.

Har du ett förtroendeuppdrag som är betalt? Då ska du fylla i det som arbetad tid på tidrapporten. Tid ska fyllas i för vad man får betalt för oavsett hur många timmar som faktiskt arbetades. Har du till exempel fått betalt för ett möte som är 3 timmar, ska du fylla i 3 timmar arbete på tidrapporten, även om mötet bara varade 2 timmar.

Om du har ett kommunalt förtroendeuppdrag med årsarvode ska du fylla i uppdragets genomsnittliga omfattning per vecka i procent på tidrapporterna.

Kontakta oss via Mina sidor om du är osäker på hur du ska göra.

Du ska inte fylla i karensdagar på din tidrapport.

Viktigt att du fyller i rätt

Det är viktigt att du fyller i dina tidrapporter rätt. Om du fyller i fel uppgifter eller låter bli att berätta något som kan påverka din ersättning kan du bli skyldig att betala tillbaka. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du är osäker på hur du ska göra, så hjälper vi dig!

Tidrapporten påverkar hur mycket pengar du får

Exakt vilket belopp som vi betalar ut till dig påverkas av:

  • Hur många tidrapporter du skickat in
  • Hur många timmar per vecka du varit arbetslös
  • Vilken ersättning per dag som du har rätt till

Vanliga frågor om tidrapporten

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: