Studera och a-kassa

Du som studerar kan normalt sett inte få a-kassa från oss och det gäller även om du bara tänker läsa en kort distans- eller kvällskurs. Det kan finnas undantag om du ska studera deltid. Men du måste alltid skicka en ansökan till oss om att du vill studera med a-kassa.

Kontakta oss innan du börjar studera

Kom ihåg att kontakta oss innan du börjar studera. Du behöver ansöka om att du vill studera samtidigt som du får a-kassa. Invänta vårt beslut innan du börjar dina studier. Börjar du studera utan att meddela oss först finns det risk för att du blir skyldig att betala tillbaka den ersättning du fått.

Ersättning vid sommarlov och andra uppehåll

För att du ska ha rätt till ersättning efter att du studerat behöver dina studier vara helt avslutade. Du kan alltså inte få ersättning under ett uppehåll i dina studier, till exempel över sommaren eller andra lov.

Är du arbetslös efter avslutade heltidsstudier?

Är du arbetslös efter dina studier kan vi i vissa fall hoppa över tiden du studerat för att se om arbetet du hade innan studierna uppfyller villkoren för ersättning. För att kunna hoppa tiden gäller det här:

 • du har avslutat dina heltidsstudier efter att du fyllt 25 år eller
 • du har arbetat heltid minst 5 månader i sträck någon gång innan du påbörjade dina heltidsstudier.
 • Vi kan bara hoppa 5 år av studier.

Du kan studera på deltid med a-kassa om

 • du studerar som mest 50 procent av heltid
 • du inte har slutat ditt arbete för att istället studera
 • studierna inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete
 • du är beredd att avbryta dina studier om de hindrar dig från att ta ett arbete
 • du inte får/har fått någon form av studiestöd för kursen
 • du är inskriven på Arbetsförmedlingen för att söka heltidsarbete

Om vi godkänner att du får studera på deltid får du som längst studera 20 veckor med ersättning från a-kassan.

Så ansöker du om studier med a-kassa

 • Logga in på Mina sidor.
 • Gå till E-tjänster/Ladda upp.
 • Fyll i formuläret "Ansökan om studier".
 • Signera och skicka in.

När vi fått din ansökan kommer vi meddela om vi kan godkänna att du studerar samtidigt som du får a-kassa av oss. Invänta vårt beslut innan du börjar dina studier, du kan annars riskera att behöva betala tillbaka ersättning du fått.


Vanliga frågor om studier och a-kassa

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: