Studera och a-kassa

Du som studerar kan normalt sett inte få a-kassa från oss och det gäller även om du bara tänker läsa en kort distans- eller kvällskurs. Det kan finnas undantag om du ska studera deltid.

Kontakta oss innan du börjar studera

Kom ihåg att kontakta oss innan du börjar studera. Börjar du studera utan att meddela oss först finns det risk för att du blir skyldig att betala tillbaka den ersättning du fått.

Är du arbetslös efter avslutade heltidsstudier?

Är du arbetslös efter dina studier kan vi i vissa fall hoppa över tiden du studerat för att se om arbetet du hade innan studierna uppfyller villkoren för ersättning. För att kunna hoppa tiden gäller det här:

  • du har avslutat dina heltidsstudier efter att du fyllt 25 år eller
  • du har arbetat heltid minst 5 månader i sträck någon gång innan du påbörjade dina heltidsstudier.
  • Vi kan bara hoppa 5 år av studier.

Ersättning vid sommarlov och andra uppehåll

För att du ska ha rätt till ersättning efter att du studerat behöver dina studier vara helt avslutade. Du kan alltså inte få ersättning under ett uppehåll i dina studier, till exempel över sommaren eller andra lov.

Du kan studera på deltid med a-kassa om

  • du studerar som mest 50 procent av heltid
  • du inte har slutat ditt arbete för att istället studera
  • studierna inte hindrar dig från att söka och ta ett heltidsarbete
  • du är beredd att avbryta dina studier om de hindrar dig från att ta ett arbete
  • du inte får/har fått någon form av studiestöd för kursen
  • du är inskriven på Arbetsförmedlingen för att söka heltidsarbete

Om vi godkänner att du får studera på deltid får du som längst studera 20 veckor med ersättning från a-kassan.

Vanliga frågor om studier och a-kassa

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: