Tillgänglighet

Kommunals a-kassa står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Webbplatsen kommunalsakassa.se är förenlig med nivå AAA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltnings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Diggs webbplats kan du också läsa om lagen och om vilka som omfattas.

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, Myndigheten för digital förvaltnings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så har vi testat webbplatsen

En oberoende granskning av webbplatsen har genomförts av extern aktör den 28 april 2022.

Vårt publiceringsverktyg Sitevision har en inbyggd tillgänglighetskontroll som hjälper oss när vi publicerar enskilda sidor. Vi gör även kontinuerligt en självskattning (intern testning) med hjälp av vår webbleverantör.

Senaste bedömningen gjordes den 8 mars 2022.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: