• Vma Ikon
    Ändrade öppettider under sommaren Under sommaren kommer vi att ha öppet för telefon mellan klockan 9.00-11.00 och besök mellan klockan 9.00-12.00.(OBS! Huvudkontoret i Stockholm har öp...

Publicerad:

IAF förelägger oss att vidta åtgärder för att korta ner väntetiderna.

Vår tillsynsmyndighet förelägger att vi skyndsamt ska korta ner våra handläggningstider.

Vad innebär föreläggandet?

Det innebär att vi fått ett krav på oss att visa vad vi gör för att korta ner handläggningstiderna. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) vill att vi har en plan för att ha en genomsnittlig handläggningstid på 8 veckor senast 30 juni och därefter en plan på hur vi ska komma ner till 5 veckor senast 31 oktober.

Vad händer om ni inte lyckas?

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) kan besluta att helt eller delvis dra in statsbidraget under en viss tid. Statsbidraget är pengarna vi använder för att betala ut ersättning.

Vi gör allt vi kan för att korta ner våra handläggningstider och vi har arbetat med en rad olika åtgärder under året för att korta ner väntetiden.

Vad gör ni för att korta ner väntetiden?

Det här har vi gjort:

  • Anställt flera nya handläggare som utbildats under året.
  • Anställt extrapersonal.
  • Våra handläggare arbetar övertid.
  • Kompetensutvecklat medarbetare så de kan stötta våra handläggare med enklare ärenden.
  • Våra handläggare fokuserar på att fatta beslut om ersättning vilket innebär att de inte är tillgängliga under vår telefontid.
  • Utvecklat robotar som tar enklare ärenden för att handläggarna ska kunna fokusera på att betala ut ersättning.
  • Vi arbetar med Sveriges a-kassor som ansvarar för vårt IT-system att snabbt förbättra IT-systemet.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: