Publicerad:

Löneuppräkning 2023

Från och med 13 november 2023 har vi gjort en löneuppräkning på 4,1 procent av din genomsnittliga inkomst per dag. Höjningen kommer att göras automatiskt.

Kommer din ersättning bli högre?

Det kan innebära att din ersättning blir högre. Men om du redan får det högsta beloppet eller har grundersättning kan din ersättning inte höjas.

Löneuppräkningen är ett resultat av den lönehöjning som alla inom facket Kommunals avtalsområde får.


Exempel 1:
Du har fått beslut om att din genomsnittliga inkomst per dag är 1 000 kronor. Din ersättning per dag är 800 kronor, det vill säga 80 procent av 1 000 kronor. Efter höjningen blir din genomsnittliga inkomst per dag 1 041 kronor och din ersättning per dag blir 833 kronor.

Exempel 2:
Du har fått beslut om att din genomsnittliga inkomst per dag är 1 500 kronor. Din ersättning per dag är 1 200 kronor, det vill säga 80 procent av 1 500 kronor. Efter höjningen blir din genomsnittliga inkomst per dag 1 562 kronor och din ersättning per dag blir även i fortsättningen 1 200 kronor eftersom det är den högsta ersättning du kan få.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: