• Vma Ikon
    Ändrade öppettider under sommaren Under sommaren kommer vi att ha öppet för telefon mellan klockan 9.00-11.00 och besök mellan klockan 9.00-12.00.(OBS! Huvudkontoret i Stockholm har öp...

Publicerad:

Nya regler för företagare

Från januari 2024 gäller nya regler för dig som har ett vilande företag.

Företaget behöver vara verksamt i minst 3 år

De nya reglerna innebär att du som har fått ett beslut om ett vilande företag och väljer att återuppta verksamheten den 1 januari 2024 eller senare, behöver vara verksam i företaget i minst tre år för att kunna lägga verksamheten vilande igen. Om det har gått kortare tid behöver verksamheten upphöra helt för att du ska betraktas som arbetslös i arbetslöshetsförsäkringens mening.

Om du har återupptagit verksamheten någon gång under perioden 2020 till 2023 har du möjlighet att lägga verksamheten vilande på nytt om du åter blir arbetslös den 1 januari 2024 eller senare. Detta gäller även om du inte varit verksam i minst tre år. Om du därefter återupptar din verksamhet igen måste det ha gått minst tre år innan du kan få ersättning på nytt med en vilande verksamhet.

Möjligheten att marknadsföra verksamheten upphör

Från januari 2024 är det inte längre möjligt att marknadsföra verksamheten under tiden du får ersättning från oss. Möjligheten upphör för alla företagare, det vill säga även för dig som är arbetslös företagare och har pågående ersättning idag.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: