Publicerad:

Vi höjer avgiften med 9 kronor

Från den 1 april kommer vi att höja avgiften med 9 kronor.

Nya medlemsavgiften blir 141 kronor

På grund av ökade kostnader behöver vi höja medlemsavgiften med 9 kronor från 1 april 2024. Vår nya avgift blir 141 kronor per månad.

Det här går din medlemsavgift till

Den största delen, cirka 70 procent, går till finansieringsavgiften. Finansieringsavgiften betalar vi till staten och bekostar en del av den ersättning som vi betalar ut. Resten av avgiften, 30 procent, går till våra egna kostnader såsom administration, personal, lokalhyror och IT.

Vi är inte en vinstdrivande organisation och höjer aldrig avgiften mer än vi behöver.

Du får tillbaka 25 procent av medlemsavgiften på skatten

Du får göra ett avdrag på skatten för de medlemsavgifter du betalar till oss. Det innebär att du får tillbaka 25 procent av medlemsavgiften på skatten. Vi meddelar Skatteverket som lägger in avdraget i din deklaration. Du behöver inte själv göra något för att få avdraget.

Fortfarande en av de billigaste a-kassorna

Trots att vi höjer avgiften är vi fortfarande en av de a-kassor som har lägst avgift.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: