• Vma Ikon
    Ändrade öppettider under sommaren Under sommaren kommer vi att ha öppet för telefon mellan klockan 9.00-11.00 och besök mellan klockan 9.00-12.00.(OBS! Huvudkontoret i Stockholm har öp...

Hur vi använder dina personuppgifter

Kommunals a-kassa är personuppgiftsansvarig och det innebär att a-kassan är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett riktigt sätt. Vi värnar om din integritet och att dina personuppgifter skyddas med hög säkerhet. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Syftet med att vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna hantera ditt medlemskap samt utreda och betala ut arbetslöshetsersättning. Grunden för behandlingen är i huvudsak att den är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Uppgifter vi hämtar in och lämnar ut

Exempel på personuppgifter är de du lämnar när du blir medlem (namn, personnummer, adress m.fl.). Vi hämtar också uppgifter från andra, till exempel om du har avslutat ett medlemskap hos en annan a-kassa hämtar vi uppgifter om ditt medlemskap från din gamla a-kassa. Vi lämnar ut vissa uppgifter till din nya a-kassa om du väljer att avsluta ditt medlemskap hos oss.

För att hålla dina personuppgifter aktuella uppdateras dina adressuppgifter med hjälp av SPAR (Statens personadress register).

På begäran av Statistiska centralbyrån har vi en skyldighet att lämna ut uppgifter om medlemskap. Det gäller också om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring begär det.

Är du medlem i både a-kassan och facket?

Om du är medlem i både Kommunals a-kassa och facket Kommunal betalar du din medlemsavgift till Kommunal. För att din medlemsavgift ska bli rätt informerar vi därför Kommunal att du är medlem i a-kassan. Är du bara med i a-kassan betalar du själv in din avgift till oss.

Dina rättigheter

Vi är måna om att du känner till hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Du har rätt att få tillgång till dem (ett registerutdrag). Om förutsättningarna är uppfyllda kan du få personuppgifterna rättade eller raderade. I vissa fall kan du invända mot behandlingen eller begära att behandlingen av uppgifterna begränsas.

Vi har inte kvar dina personuppgifter längre än vi behöver och vi har regler för hur länge vi får spara dem. Gallringtider för allmänna handlingar i a-kassans register framgår av den myndighetsspecifika föreskriften RA-MS 2010:70. När det gäller uppgifter om medlemskap är utgångspunkten att vi följer principerna i föreskriften också för dem.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: