Har du rätt till a-kassa?

För att ha rätt till a-kassa måste du uppfylla vissa villkor och det ställs även en del krav på dig under hela tiden som du söker a-kassa.

Detta krävs för att du ska få ersättning från a-kassan:

  • Du ska vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • Du behöver kunna arbeta minst 3 timmar per dag och i genomsnitt minst 17 timmar varje vecka.
  • Du ska aktivt söka arbete.
  • Du måste ha arbetat i en viss omfattning. Antingen minst 60 timmar per månad under sex månader inom en period på tolv månader, eller minst 40 timmar per månad och minst 420 timmar totalt under sex månader i följd.

Har du sagt upp dig?

Om du har sagt upp dig själv från ditt arbete kan du bli avstängd från ersättning i 45 ersättningsdagar. I vissa fall kan du slippa en avstängning om du har giltiga skäl. Kontakta oss på Kommunals a-kassa så att vi kan undersöka dina möjligheter att få ersättning.

Har du fått ersättning tidigare?

Har du tidigare fått ersättning från a-kassan och har dagar kvar kan du normalt fortsätta få ersättning.

Om det har gått mer än 365 dagar sedan du sist fick ersättning från a-kassan måste du ansöka om ersättning på nytt. Om du har studerat, varit sjuk eller föräldraledig kan du i vissa fall få a-kassa trots att det gått mer än 365 dagar.

Om du arbetar samtidigt som du får a-kassa

Du kan i många fall arbeta samtidigt som du får ersättning från a-kassan.

Gör så här:

  • Tala alltid om för a-kassan att du arbetar och hur mycket du arbetar.
  • Fyll i hur du arbetar på dina tidrapporter, även om du bara jobbar några timmar.
  • Det gäller även om du arbetar på kvällar, nätter eller helger.