Har jag rätt till a-kassa?

För att ha rätt till ersättning från a-kassan måste du uppfylla vissa villkor och det ställs även en del krav på dig under hela tiden som du söker a-kassa.

För att kunna söka ersättning från a-kassan behöver du uppfylla följande krav:

 • du ska vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
 • du behöver kunna arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar varje vecka.
 • du ska aktivt söka arbete.

Du måste ha arbetat

För att kunna få ersättning måste du också ha arbetat i en viss omfattning, vilket innebär att du ska ha:

 • arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under sex månader. Månaderna behöver inte vara i följd, men de ska ligga inom en period på tolv månader eller
 • arbetat minst 40 timmar per kalendermånad och minst 420 timmar totalt under sex månader i följd.

Observera! Tillfälliga regler som gäller 13 april 2020 - 3 januari 2021

Reglerna ovanför är tillfälliga och gäller under perioden 13 april 2020 - 3 januari 2021. För beslut vi fattat  tidigare gäller de gamla reglerna.

När vi räknar ut din ersättning tittar vi normalt på de 12 månaderna som ligger närmast före den månad du blev arbetslös. Men om du till exempel varit föräldraledig, sjuk eller studerat på heltid kan vi bli tvungna att gå längre tillbaka i tiden. Vad du får beror på hur länge du varit medlem, hur mycket du arbetat och din tidigare inkomst.

Har du sagt upp dig själv?

Om du har sagt upp dig själv från ditt arbete kan du bli avstängd från ersättning i 45 ersättningsdagar. I vissa fall kan du slippa en avstängning om du har giltiga skäl. Det går inte att säga i förväg exakt vad som är ett giltigt skäl. Vi prövar varje ärende för sig.

 

Skäl som kan vara giltiga är:

 • Hälsoskäl, till exempel sjukdom som beror på ditt arbete.
 • Att du inte fått någon lön av din arbetsgivare.
 • Att du blivit mobbad eller trakasserad på arbetet.
 • Att din arbetsplats flyttar så långt bort att du inte kan dagpendla.

Har du haft ersättning tidigare?

Har du tidigare fått en ersättningsperiod och har ersättningsdagar kvar får du i vanliga fall fortsätta på din ersättningsperiod. Kravet för att få fortsätta på din tidigare ersättningsperiod är att det inte gått mer än 12 månader sedan du sist hade ersättning.

Om det har gått mer än 365 dagar sedan du sist fick ersättning från a-kassan måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor och ansöka om ersättning på nytt. Om du under uppehållet exempelvis har studerat, varit sjuk eller föräldraledig kan du i vissa fall få fortsätta på din ersättningsperiod trots att det gått mer än 365 dagar. 

Om du arbetar samtidigt som du får a-kassa

Du kan i många fall arbeta medan du får ersättning från a-kassan. Det är viktigt att du alltid talar om för a-kassan att du arbetar och hur mycket du arbetar. Det finns vissa begränsningar på hur mycket du får arbeta samtidigt som du får ersättning. Kom ihåg att du måste redovisa att du arbetar på dina tidrapporter, även om du bara jobbar några timmar. Det gäller även om du arbetar på kvällar, nätter eller helger. För vissa typer av arbeten och uppdrag gäller särskilda regler. Kontakta oss om du gör något av följande så förklarar vi vad som gäller i ditt fall:

 • Arbete som brandman
 • Konstnärligt arbete (till exempel musiker eller skådespelare)
 • Uppdragsarbete (arbete där du får betalt per uppdrag)
 • Förtroendeuppdrag
 • Ideellt arbete