Har jag rätt till a-kassa?

För att ha rätt till a-kassa måste du uppfylla vissa villkor och det ställs även en del krav på dig under hela tiden som du söker a-kassa.

För att kunna söka a-kassa behöver du uppfylla följande krav:

 • du ska vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
 • du behöver kunna arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar varje vecka.
 • du ska söka arbete aktivt.

Du måste ha arbetat

För att kunna få a-kassa måste du också ha arbetat i en viss omfattning, vilket betyder att du ska ha:

 • arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under sex månader. Månaderna behöver inte vara i följd, men de ska ligga inom en period på tolv månader eller
 • arbetat minst 40 timmar per kalendermånad och minst 420 timmar totalt under sex månader i följd.

När vi räknar ut din a-kassa tittar vi normalt på de 12 månaderna som ligger närmast före den månad du blev arbetslös. Men om du till exempel har varit föräldraledig eller sjuk på heltid kan vi bli tvungna att gå längre tillbaka i tiden. 

Har du studerat på heltid kan vi också gå längre tillbaka i tiden men det gäller bara om

 • du har avslutat dina studier efter att du fyllt 25 år eller
 • du har arbetat heltid minst 5 månader i sträck någon gång innan du påbörjade dina studier.

Hur mycket du får i a-kassa beror på hur länge du varit medlem, hur mycket du har arbetat och din tidigare inkomst.

Har du sagt upp dig själv?

Om du har sagt upp dig själv från ditt arbete kan du bli avstängd från ersättning i 45 ersättningsdagar. Det betyder att du inte får ersättning för de dagarna. I vissa fall kan du slippa en avstängning om du har giltiga skäl. Det går inte att säga i förväg exakt vad som är ett giltigt skäl. Det är först när vi handlägger ditt ärende som vi kan ta ett beslut på om du har giltiga skäl eller inte.

 

Skäl som kan vara giltiga är:

 • Hälsoskäl, till exempel sjukdom som beror på ditt arbete.
 • Att du inte fått någon lön av din arbetsgivare.
 • Att du blivit mobbad eller trakasserad på arbetet.
 • Att din arbetsplats flyttar så långt bort att du inte kan dagpendla.

Det kan vara bra att veta att när dina avstängningsdagar är klara måste du även göra 6 karensdagar då du inte heller får ersättning.

Har du haft a-kassa tidigare?

Har du tidigare fått en ersättningsperiod och har kvar ersättningsdagar får du i vanliga fall fortsätta på din ersättningsperiod. Kravet för att få fortsätta på din tidigare ersättningsperiod är att det inte har gått mer än 12 månader sedan du sist hade a-kassa.

Om det har gått mer än 365 dagar sedan du sist fick a-kassa från oss måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor och ansöka om a-kassa på nytt. Om du till exempel har studerat, varit sjuk eller föräldraledig under uppehållet kan du i vissa fall få fortsätta på din ersättningsperiod trots att det har gått mer än 365 dagar. 

Om du arbetar samtidigt som du får a-kassa

Du kan i många fall arbeta medan du får a-kassa. Det är viktigt att du alltid talar om för oss att du arbetar och hur mycket du arbetar. Det finns vissa begränsningar på hur mycket du får arbeta samtidigt som du får ersättning. Kom ihåg att du måste fylla i på tidrapporten att du arbetar, även om du bara jobbar några timmar. Det gäller även om du arbetar på kvällar, nätter eller helger.

För vissa typer av arbeten och uppdrag gäller särskilda regler. Kontakta oss om du gör något av följande så förklarar vi vad som gäller i ditt fall:

 • Arbete som brandman
 • Konstnärligt arbete (till exempel musiker eller skådespelare)
 • Uppdragsarbete (arbete där du får betalt per uppdrag)
 • Förtroendeuppdrag
 • Ideellt arbete

Du kan inte studera samtidigt som du får a-kassa

Du måste ha avslutat dina studier för att ha rätt till a-kassa. Det betyder att du inte kan få ersättning mellan terminer.

Om du är arbetslös och vill börja studera kan det i vissa fall gå bra, men det är viktigt att du alltid kontaktar oss innan du börjar studera.

Du kan läsa mer om deltidsstudier på den här länken.